Szukaj w Oknotest.pl

Dlaczego warto

Technika okienna i montaż okien, to zagadnienia, które musi znać każdy profesjonalny sprzedawca okien. Kłopot w tym, że tego nie można nauczyć się w żadnej szkole. Branża okienna, to chyba jedyny sektor budownictwa, w którym poziom kompetencji pracowników zależy wyłącznie od aktywnego samokształcenia i uczestnictwa w szkoleniach.

Producenci kształtowników szkolą producentów okien, a producenci okien przekazują wiedzę dystrybutorom. Każdego roku odbywają się setki szkoleń. Większość z nich, to monotematyczne szkolenia produktowe, w których głównym celem jest promocja wyrobów i marek. 

W ten sposób łatwiej wyszkolić speca od reklamy produktu niż kompetentnego, profesjonalnego sprzedawcę, który w procesie sprzedaży osobistej potrafi przekazać konsumentom jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd informacje wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z okien oraz uzyskać wyraźną przewagę konkurencyjną.

Szkolenia organizowane przez portal Oknotest.pl mają zupełnie inny cel i priorytety. Stawiamy na interdyscyplinarność i dostosowanie treści szkoleń do aktualnego stany wiedzy technicznej wynikającego z Polskich Norm, a w szczególności Polskiej Normy PN-EN 14351-1. Mówimy o oknach, usługach, materiałach i rozwiązaniach technicznych w szerokim kontekście obejmującym fizykę budowli, wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz zagadnienia formalno-prawne sprzedaży konsumenckiej.

Celem naszych szkoleń jest przygotowanie uczestników do tworzenia prawidłowej informacji technicznej oraz skutecznego i zgodnego z prawem stosowania tej informacji w sprzedaży lub marketingu.

Chcesz zostać kompetentnym sprzedawcą okien albo zbudować we własnej firmie zespół dysponujący rozległą wiedzą techniczną, montażową i prawną skorzystaj ze szkoleń portalu Oknotest.pl. Dlaczego warto?

Szkolenia Oknotest.pl dostarczają unikalnej wiedzy technicznej i prawnej.

Podczas szkoleń mówimy o tym, o czym rzadko mówi się na szkoleniach produktowych, na przykład o:

  • Wspólnych dla wszystkich okien i drzwi właściwościach eksploatacyjnych.
  • Porównywaniu wartości użytkowej i jakości okien i drzwi na podstawie obiektywnych danych.
  • Wymaganiach formalno-prawnych i obiektowych w montażu okien.
  • Montażowych mostkach cieplnych.
  • Zastosowaniu termowizji w badaniach okien i montażu.
  • Obsłudze reklamacji.
  • Gwarancji, rękojmi za wady, zgodności towaru z umową.
  • Sposobach realizacji ustawowego obowiązku informacyjnego sprzedawców.
  • Zasadach tworzenia umów i dokumentów handlowych.
  • Odbiorach jakości wyrobów i usług.

To tylko niewielki wycinek wiedzy, który od ręki możecie zdobyć na naszych szkoleniach.

Szkolenia Oknotest.pl są wolne od reklamy i rutyny.

Sześć godzin szkolenia bez cienia reklamy produktów? U nas, to norma! Nie zajmujemy się sprzedażą okien i usług. Nie próbujemy nikogo nakłaniać do zakupu konkretnych wyrobów i materiałów.

Przedstawiamy rzeczy i usługi wyłącznie od strony właściwości eksploatacyjnych. Mówimy o tym jak i do czego warto je stosować oraz gdzie i kiedy ich nie stosować. Mówimy o oknach i montażach takimi, jakimi są one w rzeczywistości.

Nie uciekamy od tematów trudnych i niewygodnych. Mówimy o tym, co w oknach i montażu jest dobre oraz o tym, co jest niedobre. Mówimy o korzyściach, ryzykach i rezultatach.

Jako sprzedawca, masz prawo wiedzieć, jak dobierać produkty do firmowej oferty i jak je sprzedawać z zyskiem nie narażając się na reklamacje i zarzuty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

Szkolenia Oknotest.pl koncentrują się na identyfikowaniu i rozumieniu problemów.

Dlaczego klienci mają tyle wątpliwości przed zakupem okien? Bo przekaz reklamowy firm produkujących i sprzedających okna jest taki sam, ale informacje o oknach i montażu są różne, często sprzeczne. W salonach sprzedaży panuje jedna reklama i wiele różnych fizyk budowli.

Wytłumaczenie nawet najprostszych zagadnień technicznych albo zjawisk fizycznych towarzyszących eksploatacji okien, to problem. Ilu sprzedawców, tyle różnych zdań na ten sam temat. Zmieniamy ten trend.

Podczas szkoleń mówimy o tym, jak stworzyć tysiąc różnych przekazów reklamowych w oparciu jedną fizykę budowli i wspólne wszystkim oknom zasady techniki. Po co? To proste. Pozwól klientowi zrozumieć okna i montaż, a zapłaci Ci więcej niż oczekujesz.

Szkolenia Oknotest.pl tworzą dobre praktyki w działalności handlowej i montażowej.

17 lat aktywnego udziału portalu Oknotest.pl w realizacji projektów na placach budowy oraz badaniach poligonowych pozwala nam na wskazywanie sprzedawcom gotowych rozwiązań handlowych i montażowych, które w świetle aktualnego stanu wiedzy technicznej należy uznać za sprawdzone i przynoszące jednoznacznie pozytywne rezultaty.

Nie musisz błądzić, wyważać otwartych drzwi i popełniać kolejnych błędów w działaniu. Mówimy o tym, jak rozwiązywać konkretne problemy w oparciu o doświadczenia wielu różnych firm wskazując przy tym na efekty, które możesz osiągnąć. Z tego miejsca masz już tylko jeden krok do opracowania firmowego kodeksu dobrych praktyk.

Szkolenia Oknotest.pl opierają się o sprawdzone źródła wiedzy

Chociaż głównym źródłem informacji stał się Internet, treści szkoleń portalu Oknotest.pl powstają w oparciu o bardziej rzetelne źródła wiedzy. Podręczniki fizyki budowli, prace naukowe i wyniki badań laboratoryjnych, aktualny stan wiedzy technicznej opisany w Polskich Normach, orzecznictwo sądów powszechnych albo potwierdzone rezultaty osiągnięte w wyniku praktycznego zastosowania wyrobów i rozwiązań technicznych na placu budowy.

Dlaczego jesteśmy tradycjonalistami? Bo w technice okiennej i montażu tak naprawdę liczą się tylko fakty, rezultaty i argumenty. Instagram, YouTube, Facebook, to tylko świetne kanały promocji i reklamy. Filmem z Tik Toka być może przekonasz klienta do zakupu, ale na pewno nie przekonasz biegłego albo sądu o swoich racjach. Rzeczowe argumenty trafią do wszystkich. 

Szkolenia Oknotest.pl prezentują stanowiska producentów, sprzedawców i nabywców okien.

Od 17 lat portal Oknotest.pl na co dzień współpracuje z producentami, sprzedawcami i nabywcami okien. Jesteśmy w środku branży okiennej, a jednocześnie spoglądamy na nią nieco z boku, bez emocji, bo okien nie produkujemy, nie sprzedajemy i nie kupujemy.

Nasze doświadczenia podpowiadają, że marketingowe opowieści o partnerskiej współpracy stron umów sprawdzają się tylko do czasu pojawienia się pierwszych poważnych kwestii spornych.

Wtedy okazuje się, że dotychczasowi partnerzy patrzą na te same zagadnienia z zupełnie różnych punktów widzenia. Inaczej interpretują zjawiska, pojęcia i znaczenia.

W treści szkoleń zawsze staramy się uwzględniać te rozbieżne interesy uczestników rynku okiennego. Wskazujemy na punkty równowagi i podpowiadamy, jak godzić ogień z wodą.

Szkolenia Oknotest.pl nie wymagają dużych nakładów czasu i inwestycji

Pięć pojedynczych bloków szkoleń stacjonarnych stanowi zamknięty cykl. To kompendium wiedzy z zakresu techniki okiennej, montażu oraz prawa przydatne każdemu kto zajmuje się sprzedażą okien i drzwi albo profesjonalnym doradztwem technicznym.

Szkolenie zajmuje tylko jeden dzień i trwa około 6 godzin. Wartość jednostkowej inwestycji dostosowana jest do możliwości każdego mikro przedsiębiorstwa i stanowi znikomy ułamek procenta korzyści, które dzięki nowym kompetencjom uzyskają uczestnicy w bieżącej działalności operacyjnej.

Grudzień 2023

Najbliższe wydarzenie

Reklamacje na okna i montaż w praktyce. Gwarancja jakości, rękojmia za wady, niezgodność towaru z umową.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 516 156 645

lub...

Wyślij wiadomość

OKNOTEST.PRO © 2007 - 2024

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.