Szukaj w Oknotest.pl

Umowy na okna i montaż. Piszemy umowę dla firmy handlowej.

 1. Szkolenia
 2. Umowy na okna i montaż. Piszemy umowę dla firmy handlowej.


O wydarzeniu

Jednodniowe szkolenie przeznaczone dla producentów, właścicieli firm handlowo-montażowych oraz pracowników, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego tworzenia wzorców umów handlowych oraz innych dokumentów stosowanych w sprzedaży konsumenckiej, dostosowanych do specyfiki działania branży okiennej, a także sprawnego wprowadzania zmian i modyfikacji ich treści.

Hasło szkolenia:
„Słowa ulatują, pismo pozostaje”


Długość szkolenia: 6 godzin


Maksymalna liczba uczestników: 25 osób


Zakres tematyczny

Forma umowy na sprzedaż i montaż okien.

Pamiętasz dokładnie gdzie, komu i za ile dostarczyliście okna 4 lata temu, jakie to miały być okna i co mieliście zrobić podczas montażu? Dobra umowa, zapamięta to za Ciebie!  

Rodzaje umów w sprzedaży okien i montażu.

W sprzedaży okien i usług, umowa, umowie nie równa! Wybór rodzaju umowy i jej dostosowanie do charakteru przyszłych zobowiązań, to duże ułatwienie, gdy trzeba ustalić zgodny zamiar stron i cel umowy albo gdy pojawiają się kwestie sporne.  

Umowa rezultatu i umowa starannego działania w sprzedaży i montażu okien.

Czy wiesz, która z tych umów może uwolnić sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót instalacyjnych stolarki budowlanej?

Klauzule niedozwolone w umowach na okna i montaż.

Zabezpieczaj interesy firmy w umowie, jak tylko można, ale nie bardziej. Uważaj na klauzule niedozwolone. Kary mogą być drakońskie!   

Umowy na okna i montaż – kopiować, kupować, czy pisać?

Profesjonalny sprzedawca musi posiadać profesjonalną umowę i dokumenty handlowe, tylko skąd je wziąć? Prawnicy nie znają się na oknach i montażu, sprzedawcy okien na prawie. Patowa sytuacja. Nie do końca!

Tworzymy umowę na okna i montaż.

Spróbujmy teraz stworzyć i wyjaśnić podstawowe zapisy umowy na okna i montaż, która nie da nabywcom zbyt wielu okazji do „szukania dziury w całym”. Masz taką umowę? Zabierz na szkolenie, będzie świetna okazja żeby sprawdzić, czy warto coś w niej dodać lub zmienić!

 • Strony umowy
 • Opis przedmiotu umowy
 • Wprowadzanie zmian do przedmiotu umowy po jej zawarciu
 • Sposób porozumiewania się przy wykonywaniu umowy
 • Pełnomocnicy stron umowy
 • Miejsce wykonania zobowiązania
 • Wynagrodzenie wykonawcy
 • Termin do wykonania zobowiązania
 • Zawieszenie biegu terminów do wykonania zobowiązania
 • Określenie chwili przejścia korzyści i ciężarów na nabywcę
 • Odbiór przedmiotu umowy, dokumenty odniesienia i procedury odbioru
 • Udostępnianie dokumentów
 • Współdziałanie stron przy wykonaniu zobowiązania
 • Umowne obowiązki zamawiającego
 • Umowne obowiązki wykonawcy
 • Skutki niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązań
 • Odstępne, kary umowne, odsetki za zwłokę
 • Siła wyższa - zwolnienie z odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Dodatkowe zgody zamawiającego
 • Gwarancje i odpowiedzialność za zgodność towaru z umową
 • Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • Rozwiązywanie sporów
 • Przepisy końcowe

Protokół odbioru do umowy na sprzedaż i montaż okien.

Domniemanie istnienia wady i istotności wady, to spory kłopot dla sprzedawców okien i montażu. Jak zrobić protokół odbioru, który ogranicza ryzyko reklamacji!


Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla producentów, właścicieli firm handlowo-montażowych oraz pracowników.


Miejsce, termin i cena


Kto przeprowadzi szkolenie

Szkolenie poprowadzi Andrzej Błaszczyk, współtwórca portalu Oknotest.pl, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert w dziedzinie techniki okiennej, autor wielu cenionych poradników, publikacji i opinii technicznych. Praktyk, który w codziennej pracy godzi wodę z ogniem, rozwiązując problemy techniczne i prawne producentów, sprzedawców i użytkowników okien.

OKNOTEST.PRO © 2007 - 2024

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.